A la Carte Uitzendbureau B.V. – Privacyverklaring mei 2018

A la Carte zal met de grootste zorgvuldigheid je gegevens in behandeling nemen om zodoende je privacy te respecteren. Middels deze privacyverklaring willen wij je duidelijk maken welke privacyrechten voor jou van toepassing zijn en welke stappen wij nemen om deze te beschermen.

A la Carte Uitzendbureau B.V. is gevestigd aan de Nieuwe Prinsenkade 2, 4811 VC Breda (hoofdvestiging) en in Rotterdam aan de Oostzeedijk 90, 3063 BG en handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1. Gegevensbeveiliging

A la Carte maakt gebruik van diverse beveiligde IT-systemen (o.a. de website en portal Compo my Work) zodat de bedrijfsactiviteiten goed uitgevoerd kunnen worden. Indien jij je inschrijft via onze website of bij een vestiging en uiteindelijk een overeenkomst aan gaat zullen jouw gegevens in onze systemen verwerkt worden. Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Bij bezoek aan onze website en door gebruik te maken van de portal verklaar je akkoord te gaan met deze privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het veilig omgaan met de gebruikersnaam en wachtwoord van Compo my Work. Deze inloggegevens zijn alleen bestemd voor persoonlijk gebruik en mogen niet gedeeld worden met derden.

De website van A la Carte is beveiligd met een SSL Certificaat. Dit houdt in dat pagina’s waar persoonsgegevens ingevoerd kunnen worden beveiligd zijn tegen misbruik van derden.

2. Verzamelen en verwerking persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken de gegevens voor onder andere uitzenden, payroll, werving & selectie, bemiddeling, detachering, persoonlijke ontwikkeling, planning, nieuwsbrief, urenregistratie, gebruikersgegevens t.b.v. Compo my Work, salarisadministratie en voor de uitvoering van ons personeelsmanagement.

Het is noodzakelijk om deze gegevens te verzamelen en te verwerken om de verplichting volgens de belastingwetgeving na te komen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je verstrekt.
Onderstaande gegevens kunnen wij verzamelen en verwerken:

– Voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, BSN-nummer, adres, mobielnummer, mailadres, bankrekeningnummer, foto.
– CV, medewerker overeenkomst, loonbelastingverklaring, kopie paspoort of Europese ID-kaart, kopie rijbewijs, werkgeversverklaring.

– Beschikbaarheid, verlof, communicatie n.a.v. opdrachten.

3. Gegevensverstrekking

A la Carte zal alleen de noodzakelijke gegevens van jou doorgeven aan opdrachtgevers, kantoormedewerkers, collega-medewerkers, overheidsinstanties en zakelijke relaties. Indien er een verplichting volgt door een gerechtelijk bevel of gerechtelijk vonnis zal ook informatie verstrekt worden.
De noodzakelijke gegevens die verstrekt worden zal geschieden op basis van de medewerker overeenkomst, wettelijke verplichting en/of een gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 2.

4. Bewaren persoonsgegevens

Na inschrijving mag A la Carte je gegevens 1 jaar bewaren tenzij je anders met ons bent overeengekomen. Nadat je daadwerkelijk bij ons uren hebt gewerkt zijn wij verplicht volgens de belastingwetgeving om de gegevens maximaal 7 jaar te bewaren. Je gegevens zijn na einde dienstverband alleen toegankelijk voor intern gebruik van A la Carte en worden opgeslagen in een beschermde afgesloten omgeving.

5. Jouw rechten

Via de Portal Compo my Work heb je de beschikking over een eigen account. Hierin staan gegevens die alleen voor jou van toepassing zijn en die alleen jij kan inzien met je eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Indien je gegevens wilt wijzigen kan je dit doorgeven via Compo my Work en zullen wij dit verwerken.

Je hebt het recht om in bepaalde omstandigheden de verwerking van je gegevens te beperken en/of te wissen. Dit verzoek kan je bij ons indienen waarna er een beoordeling zal komen of aan je verzoek moet worden voldaan vanwege de wettelijke rechten en plichten waaraan A la Carte moet voldoen. Als in overeenstemming met de wet het verzoek wordt toegekend, dan zullen wij tot het beperken en/of wissen overgaan. Hierna kan A la Carte je niet meer van dienst zijn. Indien je je weer wilt inschrijven zullen je gegevens weer opnieuw ingevoerd moeten worden.

Als je gebruik wilt maken van je rechten kan je dit doorgeven via Compo my Work of door een mail te sturen naar [email protected] A la Carte zal dan eerst verifiëren of jij daadwerkelijk degene bent die een verzoek heeft ingediend.
Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbescherming Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Technische informatie

A la Carte maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van pagina’s van www.alac.nl te optimaliseren. Een cookie is een bestand (informatie zoals bepaalde voorkeuren) dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolg bezoek hoef je dan niet opnieuw bepaalde gegevens in te vullen zodat de website gebruiksvriendelijker voor je wordt. Je kan de functionaliteit van cookies elk moment op je computer wijzigen of verwijderen.
Indien je via onze website naar een link van andere websites doorgestuurd wordt, is A la Carte niet verantwoordelijk voor de privacy van die desbetreffende websites. Wij adviseren om de privacyverklaring van die website goed door te nemen.

7. Wijzigingen

A la Carte kan de voorwaarden van deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie van deze privacyverklaring is te allen tijde in te zien via www.alac.nl.

8. Contact voor vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Voor vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring, het vermoeden van een datalek, nadere informatie over bescherming van je gegevens of als je contact wilt opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van A la Carte, stuur dan een mail naar [email protected]

A la Carte Uitzendbureau B.V.
Breda, mei 2018